Tenax 2019-2020 finalenrunden spilles i VBC’S lokaler 6-7 juni 2020

Tilmelding på klubbens mail og der kommer tilmeldings seddel op

i Vordingborg og i Stege sidste frist til tilmelding er        18 oktober 2019

Med sportslig hilsen 

Bjarne 

Turneringsreglement for
“TENAX DOUBLE” 2019/20
i keglebillard for 2-mandshold
1. Navn:
DDBU udskriver “TENAX DOUBLE” i keglebillard.
2. Regler:
Specielregel for turneringen Der spilles som om holdet er én spiller. Der stødes skiftevis mellem spiller 1 og spiller 2.
Ved trilningen triller spiller 1 eller 2, den der ikke triller, støder først om point. Der må snakkes sammen uden det dog skal udvikle sig til en diskussionsklub. Dvs. reglen med de korte dessinner er bortfaldet.
3. Økonomi:
Tilmeldingsgebyret er kr. 250,00 pr. hold. DDBU sender opkrævning.
Spillere betaler selv egne rejseudgifter. Den arrangerende klub betaler bordlejningen.
4. Deltagere:
Spillere der har et registreret snit fra tidligere sæson og er fyldt 15 år før 1. sept. 2019 kan deltage.
Distancerne udregnes med gældende årssnit som udgangspunkt.
De 2 spilleres gennemsnit lægges sammen og ganges med 15. Holdene skal være sammensat enten af 2 spillere med under 9,00 i gennemsnit eller af 2 spillere med henholdsvis én over 9,00 og én under 9,00 i gennemsnit. Det er ikke tilladt, at 2 spillere med over 9,00 i gennemsnit kan danne hold. Holdet kan bestå af spillere fra forskellige klubber. Det er tilladt at indsætte en reserve – dog må vedkommende ikke tidligere have været tilmeldt årets turnering.
5. Afvikling:
Kampene spilles i klubberne, deltagerne aftaler selv spilletidspunkt inden for en spillerunde. Aftal så vidt muligt en skriftlig aftale – email eller SMS. Spillerne inddeles i 3-holdspuljer evt. enkelte 4-holdspuljer – afhængig af antal tilmeldte hold. Førstnævnte hold i puljen kontakter de øvrige hold og aftaler spilletidspunkt. Dette skal ske senest 5 dage efter TU-planen er udsendt. Kan holdene ikke blive enige, er det ”sidste spilledag fredag kl. 18:00”, der er gældende.
Lodtrækning foretages af turneringskoordinatorerne – øst/vest. Puljerne afvikles – alle mod alle.
Alle puljevindere og toere går videre til næste runde.
6. Distancer:
Keglebillard – 15 x gennemsnit lagt sammen for de 2 spillere,
oprundet til tal deleligt med 10 – min. 180 og max 700 point.
7. Placering:
Placering i en afviklet pulje afgøres således:
1. Flest matchpoint.
2. Bedste totalscore i forhold til distance
1 (opnået score x 100 : distance x kampantal).
3. Højeste serie i forhold til distance
2.(højeste serie x 100 : distance x kampantal).
8. Licenskort:
Der skal være indløst spillerlicens for at kunne deltage i turneringen.
9. Finale lørdag og søndag den 6.-7. juni 2020 i Vordingborg Billard Club.
Lørdag: 16 hold spiller i 4 4-holdspuljer – alle mod alle.
Nr. 1-2 fra hver pulje går videre til A-finalen.
Nr. 3-4 fra hver pulje går videre til B-finalen.
Søndag: De 2 x 8 hold spiller kampe efter cup-systemet.
10. Finalehold:
De 16 finalehold bliver fordelt proportionelt mellem øst og vest efter antal tilmeldte hold.
11. Præmiesum:
Præmiesummen vil foreløbig være min. 21.000 kr.
12. Turnerings- og stævneledelse:
Turneringsledelsen består af arrangerendes klubs turneringsleder
og stævneleder af en repræsentant fra DDBU.
13. Banket:
Lørdag aften er DDBU vært ved en banket, hvor alle spillere,
repræsentanter fra sponsorer og Vordingborg Billard Club er inviteret.
Eventuelle gæster kan tilkøbe sig ind til banketten.

Til alle indledende runder
og i finalerunden
SKAL alle stille op i klubdragt.