Status på klubudviklingen i VBC

Fra 65 til 119 på 5 år

Læs her om:
* Vordingborg Billard Clubs status på arbejdet med klubudviklingen gennem de seneste år
* DDBU’s formand Flemming Busk Knudsens kommentarer til  klubbens arbejde på side 5.

Bemærk at teksten er delt over flere sider, som du kan navigere i nederst.medlemsfremgang

Vi taler hverken om gennemsnit eller kilo, men derimod om noget ret sjældent i dansk billard:

Medlemsfremgang!

Ved forskellige lejligheder hører vi om udfordringer med at rekruttere nye medlemmer til dansk billard. Det skorter ikke på opfordringer fra ledelsen i Den Danske Billard Union (DDBU) om at få gjort noget ved det generelle fald i medlemstallet.

På det seneste DDBU årsmøde i juni 2017 blev Vordingborg Billard Club (VBC) opfordret til at fortælle/skrive om, hvad der ligger bag tallene i artiklens overskrift. Og således at det gerne måtte være en inspiration for andre klubber.

Ofte er der konkrete begivenheder og eller beslutninger, som ligger bag en udvikling i medlemstallet. Andre gange er det tilfældigheder og årsager, som ikke blot lader sig forklare. Lad os derfor se på nogle af de årsager som kan forklares:

• Oprettelse af en ny afdeling
• Iværksættelse af initiativer, som får folk ind i klubben