Referat marts 2023

Konstitueret bestyrelse møde torsdag d. 09-03-18,30 i Stege

Formand Jens Erik Lindsel

Næstformand Marco Albrechtsen

Kasserer Lars Holmberg

Tuneringsleder John Albrechtsen Medlemmer af udvalg Lars Holmberg og Henrik Jens Olsen

Medlem Henning Rørbye

Sup. Jesper Pedersen og Per Gade                    

Mødet startede med ajourføring af kundeforhold til kundeforhold.

 • Overdragelse af edb med regnskabsark mm til Lars Holberg

En lille snak om de udvalg vi vel arbejde med i kommenene sæson

Vilde Vulkaner – Medlems udvalg (nye) – Lokale udvalg – Streaming udvalg – Økonomi udvalg – Fonde udvalg – Sponsorer udvalg.

 • Vilde Vulkaner Jens Erik Lindsel og Henning Rasmussen
 • Arbejdsopgaver indhentning af børneattester og bemandingsplaner mm.

 

 • Medlems Udvalg nye Stege Jesper Pedersen Vordingborg Jens Erik Lindsel – Henning Rørbye
 • Arbejdsopgaver modtager nye medlemmer, samt en runde af klubbens lokaler og medlemmet muligheder for spil.

 

 • Lokale Udvalg Stege Jesper Pedersen Vordingborg John Albrechtsen Gert Andersen og Henrik Jens Olsen
 • Arbejdsopgaver Indkøb af diverse materialer til spille lokaler samt køkkenet, og et lille overblik om vores lokale tilstand. Her følger der et lille budget med

 

 • Streaming Udvalg Jens Erik Lindsel – Her søges flere medlemmer.
 • Arbejdsopgaver pasning af VBCs edb mm. og ugelige opsætninger af weekendens spil.

 

 • Økonomi Udvalg Lars Holmberg Bjarne Hansen og Jens Erik Lindsel
 • Arbejdsopgaver undervisning i diverse programmer til klubbens økonomiske drift

 

 • Sponsor Udvalg søger medlemmer

 

 • Fonde udvalg søger medlemmer

 

Stege afdelingen søger instruktører til 3 gange i efteråret og 3 gange om foråret gerne om mandagen eller onsdagen fra evt. 17.00 til 19.00 VBC yder kørsels tilskud til dette. Ring til bestyrelsen hvis det er noget for dig.