Kontingent | Udmeldelse

Årlige kontingentsatser.

Kontingentbetaling foretages helårligt senest pr. 30.4 og forud for det næste kontingent år der løber fra 1. maj til 30. april.

Helårlige satser:
Senior:  kr. 725,-  (25 år – 59 år)
Ungdom: kr. 425,-    (til og med 24 år)
Senior+: kr. 425,- (60 år +)

Familierabat ydes efter følgende regler til medlemmer, som er i direkte linie og bor på samme adresse:

1. medlem fuld pris, 2. medlem 50 % , 3. medlem gratis, o.s.v. – Rabatten gives på billigste kontingentsats.

Særlige satser ved indmeldelse i klubben.
Ved ny-indmeldelse betales forholdsmæssigt jf. skemaet nedenfor. Satserne omfatter som nævnt kun nye indmeldelser. Tidligere medlemmer med restance skal først betale udeståender med klubben.  

Klik evt. på skemaet for at se et større billede af de særlige kontingentsatser ved indmeldelse.

VIGTIGT:  Udmeldelse af klubben skal altid meddeles klubben

Opkrævninger for et nyt kontingentår udsendes i begyndelsen af april. Hvis du vil udmelde dig af klubben skal du altid sørge for at gøre det inden den 31. marts. Gør du ikke det, betragtes du som værende medlem af klubben med en restance. Det er IKKE nok blot at undlade at betale opkrævningen. For licensspillere betyder det endvidere at de “spærres” hos DDBU som værende i restance til klubben.

Der henvises i øvrigt til vedtægternes § 4 som nærmere beskriver forholdet vedrørende medlemskab og udmeldelse.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål om medlemskab, kontingentbetaling og rabatordninger mm., er du meget velkommen til at kontakte kasserer John S. Nielsen på e-mail: vordingborgbillard@gmail.com eller tlf. 2016 8811.