Efterlønnere|Pensionister

Hvis du er 65+ har du mulighed for spille billard alle hverdage fra mandag til fredag (formiddag/eftermiddag). Du er naturligvis også velkommen på andre tidspunkter.

Førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere eller tilsvarende indplaceres i den kontingentgruppe som deres alder berettiger til. Vi yder således ikke rabat til disse grupper på grund af de i forvejen lave satser.

Se kontingentsatser.