Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Mandag den 22. april 2024 kl. 19.00.

VBC er vært med en bespisning kl. 18.00 der er tilmelding til dette.

i klubbens lokaler Gåsetårnsskolen, 4760 Vordingborg

DAGSORDEN
i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Turneringslederens beretning.
4. Kassereren aflægger regnskabet.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år) Jens Erik Lindsel – ønsker ikke genvalg.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) Henning  Rørbye – ikke på valg.
8. Valg af kasserer (ulige år) Lars Holmberg – ikke på valg.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) John Albrechtsen – villig til genvalg.  Marco Albrechtsen ønsker ikke genvalg.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – Jesper Pedersen og Per Gade – begge er villige til genvalg.
11. Valg af 2 medlemmer til spilleudvalg (pt. Lars Holmberg og Henrik Jens Olsen)
12. Valg af 2 revisorer (pt. Henning Rasmussen og Camilla Andersen)
13. Valg af revisor suppleant (pt. Gert Andersen)
14. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen under pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. søndag den 14. april 2024.

Alle forslag skal foreligge skriftligt.

Med venlig hilsen
Vordingborg Billard Club
Bestyrelsen