GENERALFORSAMLING UDSAT INDTIL VIDERE

ORDINÆR GENERALFORSAMLING  UDSAT INDTIL VIDERE
på grund af myndighedernes restriktioner!                                                                                                  NY DATO MED 10 DAGES VARSEL