Alle indlæg af Jens Erik Lindsel

Bestyrelsesmøde 16-06-2024

VBC Bestyrelsesmøde
Lørdag 15/6-24
Til stede:
John Albrechtsen
Lars Holmberg Juul
Berit Mejdahl
Rene Hansen
Per Gade
Jesper Pedersen
Afbud:
Ingen

Stege afd. : Per Gade
Der arbejdes på at promovere afdelingen.
Der arbejdes med YouTube v. Jacob Lindberg, der laver ”bag facaden” (Har tidligere lavet en
tilsvarende video med John A og Vordingborg afd.

Der arbejdes med at holde åbent hus, få et skriv med i den lokale avis.
Der arbejdes med at få sponsorer i Stege afd.
Nøgler til klubben: Lars Juul
Bjarne Hansen arbejder på en nøgle boks til døren i Vordingborg afdelingen, så alle medlemmer
får en brik, det ser ud til vi er ved at være i mål, med det projekt.
Økonomi : Lars Juul
Næsten alle har betalt kontingent, rykkere er sendt til de sidste.
Der er godkendt udgifter til nøgleboks, samt til ny computer til streamingen.
Rene har snust til fundraising, og har grønt lys fra bestyrelsen til at lave ansøgninger, til forskellige
projekter.
Internet: Lars Juul
Der er rettet kontaktoplysninger på billardresultater.
Så snart der er blevet taget billeder af bestyrelsen, lægges det på vores hjemmeside.
Der bliver oprettet en Facebook side, der udelukkende bliver til turneringsbillard, DDBU, 2 mands,
2 mands skomar samt Cupperne, administratorer bliver Henning R, Lars J og John A. Der kommer
en invitation til klubbens medlemmer snart om at komme med i gruppen. Gruppen bliver en lukket
gruppe, kun for medlemmer af VBC, samt evt. deltagere i 2 mands skomar.
Streaming : Rene Hansen
Der tages kontakt til Jimmy fra Hvalsø, der lige har lavet helt nyt streamings system i klubben. Der
skal så høstes erfaringer, og benyttes af VBC. Hvalsø har fået deres streaming og nye tavler, via
fond søgning, også her kan der udveksles erfaringer.
Rene skaffer ny computer til streaming, den tidligere streaming computer kommer til at erstatte
kontor computeren, som et stykke tid har søgt om at blive pensioneret.
Sponsorer: John A
Der arbejdes på at sponsorer til klubben, både skilte og på streaming.

Kø skabe : John A
Der arbejdes videre med projektet om at få kø skabe i klubben.
Bestyrelsesmiddag : Berit
Der bliver lavet den årlige bestyrelsesmiddag, som ikke har været afholdt siden Corona i 2020.
Invitationer bliver sendt ud til nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer fra de seneste år.
Middagen bliver i august.
Ungdom: Lars
Der blev vendt om hvordan vi får ungdomsbillard igen i VBC, hvordan og hvorledes det kan lykkes.
Arbejdsdag i klubben: Berit
Der bliver i kommende fremtid, lavet en arbejdsdag i klubben, hvor vi forhåbentlig kan samle en
masse medlemmer, så vi kan få lavet diverse små ting, samt få lavet en oprydning og rengøring af
klubben. Mere om det, når der kommer et opslag om det.

Referent Lars Holmberg Juul

Formandsberetning 2024

Formandsberetning

21 april 2024

 

Velkommen til vores generalforsamling

 

Hvad er der så sket er store og små ting i vores klub siden sidste generalforsamling.

 

Vordingborg Billard Club har sørget for vi har bibeholdt vores medlemsskare, og endda med en lille fremgang så vi nu ligger mellem 130 og 140 medlemmer dette gør os til en af de større klubber i Danmark.

Når man har en klub i denne størrelse orden vil der også være en del gøre mål med dette, som bestyrelsen så skal varetage, på det turneringsmæssige område har vi haft spillere på 4 mandshold – 3 mandshold, Tenax hold samt 3 bande, samt spiller i individuelle turneringer i kegler og cadre 47/2 og 71/2 her blev Anders Henriksen dansk mester i i begge discipliner stort tillykke Anders.

 

På cup området bliver der spillet oldboys og senior cupper som afvikles på hele sjælland.

Klubben har også nogle interne hold som 2 mands om tirsdagen og en lokal turnering på skomager som spilles om onsdagen, disse 2 turneringer samt cupper styres af Henning Rasmussen dette skal du have en stor tak for.

På overnævnte spil vil jeg formode der ligger over 1000 kampe på vores border i Vordingborg afdelingen, hertil kommer så vores ikke turneringsspiller, som også bruger bordene over ugen, så fantastisk vi kan få så mange spillere og medlemmer igennem klubben over et år.

 

Hvad kræver det så at få ca. 120 spillere og medlemmer igennem klubben på en uge, det kræver ca. der hentes over 200 stk. vand og øl, samt diverse forbrugs vare nede i vores supermarked om ugen, dette klare John Albrechtsen med stort bravur, samt klubben har nogle folk til at opfylde køleskab og automat løbende med vare, så her skal også lyde en stor tak for hjælpen til jer samt til køkken udvalget.

Indkøb i Stege står Jesper Pedersen for, så også en stor tak til ham.

 

Medlemspleje og bibeholdelse af gamle som nye medlemmer, er som sagt blevet fastholdt der er holdt nogle arrangementer, såsom opstart turnering for spillere som skal i gang  til årets turneringer, vores store makker skomager turnering i Stege som var udsolgt med det sammen, og vores skomager individuelle i Vordingborg.

Ps. Kunne det tænkes man laver en form for cupper i Steges lokaler en lørdag eller søndag om måneden mellem det gamle FU for at få gang i de spiller som ikke deltager i DDBU regi.

 

DIF opfordre alle idrætsforeninger til lave sociale arrangementer i deres klubber, dette må man sige vbc opfylder, da man hver mandag kan deltage i fælles spisning for medlemmer og deres familie for små penge.

Dette giver vores medlemmer mulighed for at møde deres foreningskammeraters familie at kende, og måske tiltrække nye medlemmer, da familien også lærer klubben at kende.

VBC har yderlige et stort socialt sammenkomst som foregår på vores ny indkøbte skomager borde om fredagen, her hygger man sig på tværs af klubbens medlemmer, hvor der bliver grinet over en stor gris, som desværre kommer sjældent, samt et nederlag ikke har den store betydning, da det er hyggen som tæller, her kan det være jeg har misforstået noget.

 

Vedrørende vores skomagerborde er de blevet genereret gennem vores deltagelse i Vilde Vulkaner, som vi havde 34 personer igennem på de 2 dage, dette skal i have en stor tak for, bordene har gjort stor glæde.

 

Også en stor tak til Henning Rasmussen for den store planlægning.

 

VBC har yderlige deltaget i Ren Natur 10 mand og Dronningens besøg 8 mand.

 

VBC deltager også i Vilde Vulkaner i år med 18 mand på job og forventes ca. 28 personer igennem dagene, det vare ikke længe før i modtager en godkendelse til en børneattest fra politiet i jeres e-boks.

Der er tilmelding til Ren Natur 1 maj.

 

Streaming system her har Rene Hansen brugt rigtig mange timer på læsestof om streaming, og det har givet nogle resultater, der er meget som er blevet udskiftet såsom kabler – harddisk mm.

Har det hjulpet ja de sidste opsætninger har kørt uden nogen problemer, så der bliver krydset finger for næste sæson.

Der er et stort ønske fra vores medlemmer om der bliver streaming fra de fleste turneringer, her må jeg så ønske udvalget bliver øget, da der her vil ligge ca. + 150 timers opsætning og oprydning, samtidig det vil kræve man er til disposition både lørdag og søndag eller kan tilgå systemet over TeamViewer på dagene.

 

DDBU og klubberne økonomi vil stige i fremtiden på udgiftssiden.

DDBU lægger ikke skjul på større stævner, evt. med mange discipliner, men hvem skal betale disse afviklinger, ja for det meste klubberne.

 

Dette var med i min beretning sidste år, og forudsigelsen blev desværre rigtig DDBU har hævet vores startgebyr og vores holdtilmelding fra 2023 men desværre udkommer de med et underskud på ca. 250.000 i år, så må klubberne og DDBU tage den derfra på årsmødet.

Økonomien mellem klubberne og DDBU for en turneringsspiller som spiller 2 discipliner er på 450 kr.

 

På det kommunale område skal der sparres 1,6 mil kr på idrætten, det bliver spændende hvor de finder disse penge.

 

Der har været en gennemgang af vores lokaler fra kommunen i Stege og Vordingborg, så må vi håbe vi ikke bliver berørt. Vi afventer deres rapport, som skulle komme i foråret.

Kommunal bestyrelsen har dog til pressen udtalt der er klubber som må rykke sammen og dele lokaler.

 

Har Vordingborg Billard Club en fremtid, her kan man kun sige ja, vi har en rigtig god økonomi, en god balance mellem hygge spiller og turneringsspiller, og ikke mindst vores alderssammensætning er ved at komme på plads, men der mangler lidt i den lave alder.

 

VBC har i mange år været Vordingborg Kommune højeste rangeret idrætsforening, men med vores elite holds nedrykning må vi afgive denne titel, holdet må ned i 1 division og samle nye kræfter til en oprykning til eliten.

 

Den sidste og store tak skal gå til bestyrelse for at de bruger så mange timer og tanker for VBC det har været en rigtig god kemi, og vores beslutninger har været uden sværdslag, så mange tak for det store samarbejde.

 

Til slut vil jeg sige.

Har i lagt mærke til jeg ikke har nævnt oprydning.

 

 

 

 

 

Formand

Jens Erik Lindsel

Referat fra generalforsamling 2024

Referat fra generalforsamling i Vordingborg Billard Club
Mandag d. 22/4-2024
Referent Lars H. Juul
1. Valg af dirigent.

Jens Erik blev valgt som dirigent.
Gert og Karina blev valgt som stemmetællere.
Jens Erik konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.

Jens Erik fremlagde sin beretning
Ingen spørgsmål til beretningen.

3. Turneringslederens beretning.

Lars H Juul fremlagde hvorledes det var gået holdene i denne sæson i DDBU-
turneringerne.
Henning Rasmussen fremlagde hvorledes sæsonen var gået i Cupperne,
Skomar- og 2. mandsturneringen

4. Kassereren aflægger regnskabet.

Lars H Juul fremlagde regnskabet for 2023.
Spørgsmål til regnskabet:
Dennis G: ville høre til værdisætningen af billardbordene.
Jens Erik: forklarede hvordan man lavede værdisætningen.
Dennis G: spurgte ind til kørepengene, om man ikke kunne droppe dem.
Jens Erik: forklarede at det stod i vedtægterne at alle fik kørepenge.
Ole T: fortalte at inden for backgammon, fik man kun hvis man krydsede
storebælt.
Otto: foreslog at man kunne have en fast distance, som man ikke fik for, og så fik
for det ud oven den distance.
Jens Erik: forklarede at der var forskellige måder at skrue på økonomien, og
hvordan
det er bedre at lave lidt selvbetaling af licens, end at hæve kontingentet. Men
klubben har en sund økonomi.
Jens Erik: nævnte at dette er ikke spørgsmål til år 2023 regnskabet, og om der
var andre spørgsmål til årets regnskab.
Henning R: roste regnskabet.
Så var der ikke flere spørgsmål til regnskabet.
Lars: fik ordet til sidst, og efterlyste hjælp, hvis der var nogle i klubben, der havde
erfaring med fondsøgning.

5. Indkomne forslag.
1. forslag:
Lasse: forslag om en låseboks til inder døren til klubben, nu hvor vi ikke kan få
flere nøgler fra skolen.
Jens Erik fortalte at der allerede var arbejde på om vi kunne få en chiplås på
døren, så chippen til yderdøren også kunne bruges til den inderste dør.

2. forslag
Henning Rasmussen: Forslag til at kunne skille tingene på FB, så resultater
stadig var synlige, og ikke druknede i mad opslag.
Ole: Man kan lave et fast opslag i toppen af FB.
Gert: Gruppen burde være lukket.
John: Er med i mange klubbers FB sider, så man kan følge med i hvad der sker,
kunne være der var gode ting man kunne overføre til egen klub.
Niels: Husk, der er nogen der ikke er på FB.
Otto: Soldaterhjemmet brugte sms til at sende ud om mad.
Camilla: bagdelen ved sms, er tilbage meldinger er kun til afsender, så man kan
ikke se hvem der kommer, som man evt. kunne køre med.
Rene: man kunne have en VBC mad og en VBC turnering på FB
Henning og bestyrelsen taler sammen om oprettelse af en side mere på FB.

6. Valg af formand (lige år) Jens Erik Lindsel – ønsker ikke genvalg.
John Albrechtsen var eneste opstillede kandidat og blev valgt.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) Henning Rørbye – ikke på valg.
8. Valg af kasserer (ulige år) Lars Holmberg – ikke på valg.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) John Albrechtsen – villig til genvalg. Marco
Albrechtsen ønsker ikke genvalg.

John afgår her, da han er valgt til formand, så 2 nye skal vælges.
Bestyrelsen forslog Berit og Dan
Der blev spurgt om andre ønskede at stille op.
Dennis G og Rene stillede op.
Valg mellem de 4 til første medlem.
1. runde blev Dennis siet fra
2. runde blev Berit siet fra
3. runde blev Rene Hansen valgt ind.
Valg mellem de 3 resterende til andet medlem.
1. runde blev Dan siet fra
2. runde blev Berit M. F. Green valgt ind.
Rene Hansen og Berit M. F. Green er valgt ind.

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – Jesper Pedersen og Per Gade – begge er villige til
genvalg.

Ingen andre kandidater, Jesper og Per genvalgt.

11. Valg af 2 medlemmer til spilleudvalg (pt. Lars Holmberg og Henrik Jens Olsen)
Lars Holmberg Juul og Henrik Jens Olsen ønskede begge at fortsætte, ingen
andre meldte sig.

12. Valg af 2 revisorer (pt. Henning Rasmussen og Camilla Andersen)

Henning og Camilla blev genvalgt.
13. Valg af revisor suppleant (pt. Gert Andersen)
Gert Andersen blev genvalgt.

14. Eventuelt.

Otto: Glad for at komme i klubben, glad for de frivillige, men er ked af for meget
larm i hverdagen i klubben.
Dan: Støj niveauet er højt.
Gert: støjen er for høj i klubben, medlemmer flyttet til formiddagen for at undgå
støjen.
Henrik Jens: Der skal være plads til at hygge sig i klubben og vise glæde ved
spillet.
Dennis G: det er fint med mad og skomar i klubben, men børn der render rundt,
bør ikke være i klublokalet.
Otte: der behøver ikke at være lydløst, men man kunne godt dæmpe sig lidt.
Gert: Man skal respektere hinanden.
Per: Stor begejstring for skomar, skomar er en ny form for billard, med mere støj,
man kunne planlægge turnerinerne.
Dennis G: børnene er der ikke for at træne, børn kan underholdes uden støj.
Karina: Min 9 årig søn synes det er hyggeligt at spille med de ældre.
Jens E: Spillede skomar, hvor børnene så tv. Fortalte at man rykkede en skomar
kamp til kl 16, for ikke at forstyrre de andre, de andre rykkede så ligeledes deres
kamp til kl. 16.
Berit: kunne være rart med dialog, kom og sig hvad der menes, i stedet for at gå
og brokke sig i krogene.
Gert: vi er allerede godt i gang med dialogen.
Jens E: Det har altid være nemt, når der blev spillet i klubskjorter, så var der
kampe og stille, lidt anderledes med skomar, der spilles ikke i klubtøj, så svært at
se om det er kamp.
Mette: Frivilligt arbejde, er det ok at undersøge om at få mere frivilligt arbejde til
klubben, er der stemning for det.
Jens E: Ja tak til mere. Spørg ny bestyrelse.
Gert: er der nok til at udføre det frivillige arbejde.
Lars: Der plejer at være nok:
Camilla: Skrabelodder er også en mulighed, hvis der er stemning for det.
Bjarne Holberg: Kunne det være spilleautomater.
Jens E: Der er en masse lovgivning, der skal overholdes, hvis man skal have
automater, samt klubben ønsker ikke at lokke medlemmerne til at blive spil
ludomaner.
Jens E: Rengøring, blade på trappe, alle kan feje dem væk, er de der, så lad
være med at slæbe dem med ind i klubben. Det er ikke skolens opgave. Så
generelt gerne at medlemmerne blev bedre til at rydde op efter sig.
Berit: Toiletterne, ikke rart at der er tis på gulvet, når man som kvinde skal på
potten. Vær nu rare at gøre rent efter jer, børsten kan også bruges, hvis der er
brug for det.
John: Skolen arbejder på at alle toiletterne kommer op og fungerer igen.
Jens Erik takkede for et godt møde, og lukkede generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde VBC 18/6

Ekstraordinær Generalforsamling afvikles 6/7 kl. 19.00 i vbc lokaler
Hovedpunkt, fremlæggelse af årsregnskab 2022
Jens E indkalder

Regnskab 2022 er godkendt af bilagskontrollanter, samt underskrevet af bestyrelsen

Regnskab 2023
Lars informerede om status.
Der udarbejdes et budget, med de inputs der kom frem på mødet
Kørseltilskud er det samme som i 2022
Godtgørelser til bestyrelse og indkøbsansvarlige
400 kr. (Formand, turneringsleder og kasserer)
200 kr. (Næstformand og bestyrelsesmedlem)
200 kr. (Indkøbsansvarlig Vordingborg og Stege)
Styres af kassereren

Licens
klubben betaler licens for holdspillere på 4 og 3 mandshold i DDBU, samt 2 mands karambole.
Pengeturneringer, cupper samt individuelt er licens for egen regning.
Reserver, der bruges spillere fra andre hold, evt. cupdeltagere, når man har været reserve 3 gange, får man dækket licensen af klubben.
Spilleudvalget er tovholder

Bestyrelsesmiddag
De seneste 2 bestyrelser, samt den siddende inviteres til middag.
Marco er tovholder

Klubtøj
Der arbejdes på hvide skjorter, både kort og langærmet
Der kontaktes 2 lokale tøjforretninger, for at indhente tilbud
Jens E er tovholder

Klublokale
Skomar bordet rykkes til mellem bord 5 og 6, der laves kontor i det bagerste hjørne (enden hvor pool bordet stod), Sofa gruppen rykkes til forrummet, hvor der for tiden er kontor.
Der skal skaffes whiteboard til begge skomar borde.
Der skal skaffes 2 stk. TV, et til hver afdeling. (Vordingborg og Stege)
John står for flytningen af inventar, Lars/Jens E kigger efter TV.

Skomar borde
Klæder på de 2 skomar borde, der er bestilt hos Lars Lysgaard og det bliver snart lavet.
John forhører sig om et tilbud på de resterende borde der skal laves (5 kegle-, 1 carambole- i Vordingborg,
samt 3 kegleborde i Stege)
John er tovholder

Søgaard salg
Jens E og John tager en tur til Søgaard, så vi kan få fyldt Søgaard shoppen op, med hvad vi forventer at kunne sælge. (Det er et ønske fra medlemmerne at der laves en pris seddel på skabet, så man kan se hvad tingene koster.)
John står for indkøbet, på faktura. Lars kan udarbejde prisliste ud fra fakturaen.

Søgaard Klæder
Jens E og John forhører sig om tilbud på udskiftning af klæder (9 borde), og holder det op mod tilbudet fra Lars Lysgaard,
Jens E er tovholder på klæderne på de 9 borde.

Intern turnering 2 mands.
Bestyrelsen har godkendt at der laves præmier til 1-4.
Der er budgetteres med 2.800 kr i præmier (2 x 500, 400, 300 & 200 kr.)
Kvickly kontaktes omkring præmierne.
John er tovholder

Bestyrelsesgruppe på Facebook.
Bedre feedback på opslag fra alle i bestyrelsen.
John har oprettet en messenger gruppe for bestyrelsen, som også kan bruges.

Referat marts 2023

Konstitueret bestyrelse møde torsdag d. 09-03-18,30 i Stege

Formand Jens Erik Lindsel

Næstformand Marco Albrechtsen

Kasserer Lars Holmberg

Tuneringsleder John Albrechtsen Medlemmer af udvalg Lars Holmberg og Henrik Jens Olsen

Medlem Henning Rørbye

Sup. Jesper Pedersen og Per Gade                    

Mødet startede med ajourføring af kundeforhold til kundeforhold.

 • Overdragelse af edb med regnskabsark mm til Lars Holberg

En lille snak om de udvalg vi vel arbejde med i kommenene sæson

Vilde Vulkaner – Medlems udvalg (nye) – Lokale udvalg – Streaming udvalg – Økonomi udvalg – Fonde udvalg – Sponsorer udvalg.

 • Vilde Vulkaner Jens Erik Lindsel og Henning Rasmussen
 • Arbejdsopgaver indhentning af børneattester og bemandingsplaner mm.

 

 • Medlems Udvalg nye Stege Jesper Pedersen Vordingborg Jens Erik Lindsel – Henning Rørbye
 • Arbejdsopgaver modtager nye medlemmer, samt en runde af klubbens lokaler og medlemmet muligheder for spil.

 

 • Lokale Udvalg Stege Jesper Pedersen Vordingborg John Albrechtsen Gert Andersen og Henrik Jens Olsen
 • Arbejdsopgaver Indkøb af diverse materialer til spille lokaler samt køkkenet, og et lille overblik om vores lokale tilstand. Her følger der et lille budget med

 

 • Streaming Udvalg Jens Erik Lindsel – Her søges flere medlemmer.
 • Arbejdsopgaver pasning af VBCs edb mm. og ugelige opsætninger af weekendens spil.

 

 • Økonomi Udvalg Lars Holmberg Bjarne Hansen og Jens Erik Lindsel
 • Arbejdsopgaver undervisning i diverse programmer til klubbens økonomiske drift

 

 • Sponsor Udvalg søger medlemmer

 

 • Fonde udvalg søger medlemmer

 

Stege afdelingen søger instruktører til 3 gange i efteråret og 3 gange om foråret gerne om mandagen eller onsdagen fra evt. 17.00 til 19.00 VBC yder kørsels tilskud til dette. Ring til bestyrelsen hvis det er noget for dig.

Formandsberetning 2022

Formandsberetning

3 marts 2023

Velkommen til vores generalforsamling

Hvad er der så sket er store og små ting i vores klub siden sidste generalforsamling. 

Bestyrelsen fik en lille snak om hvad vi ville arbejde med i løbet af året så som medlems fastgørelse, fonde, bedre kontakt til vores kassere vedrørende kørepenge mm. Vilde Vulkaner, Dm i Tenax samt vores streaming system.

Vedrørende vores fastholdelse af medlemmer er det gået rigtig godt vi fastholder medlemmerne og i fremtiden ser det ud til vi vil få en lille fremgang. I Stege afdelingen vil vbc drifte med 3 kegle borde og et skomager bord dette skulle dække vores behov i Stege hvor der er plads til lidt medlemsfremgang, som nok skal komme. Steges lokaler skulle nu stå færdige og er blevet en flot klub, i fremtiden kommer der nok et ønske om en ny automat til drikkevarer. Jer der ikke spiller 2 mands hold og ikke kommer i lokalerne skal tage en tur til Stege og nyde vores lokaler.

Lokalerne i Vordingborg er under større pres bordende bliver brugt hver weekend, samt Tirsdage og Torsdage aftner til turneringsspil.

Dagtimerne bliver brugt med brug af alle 6 kegleborde flere dage om ugen på bestemte dage, dette vil være et problem i fremtiden for at kunne øge vores pensionist spiller.

Bestyrelsen har længe ønsket at udskifte vores pool borde, med 2 halv match skomager borde, dette vil lempe vores store pres på kegle borde samt have en mulighed for et andet turneringsspil for vores medlemmer

Bestyrelsen har haft kikket på 2 brugte borde, men de var blevet solgt, vi har lagt en påmindelse på kommende borde hos Søgaard.

Denne investering vil kunne give nye medlemmer til vores klub.

Vordingborg afdelingen ville kunne drifte 6 kegleborde, 2 karambole borde, samt 2 skomager borde.  

Fonde ansøgninger blev desværre ikke til noget i denne sæson, men der ligger måske nogle muligheder i næste bestyrelse periode. 

Vores kasseres ambitioner om er være til rådighed i vores lokaler mandag aften løb desværre ud, hvorfor dette skete kan der være mange tanker om – ens børn deltager ikke i træningen mere – man løber tør for timer i hverdagen – eller man mister interessen i at  yde denne service  

VBC var som sagt vært ved DM i Tenax her deltog 16 hold med 2 personer pr. hold

Stævnet var over 2 dage, men der lå et stort ønske om vi ville åbne vores klub for deltager allerede fredag aften, med muligheder for bespisning.

Fredag eftermiddag gik med rengøring af klubben, bespisning af vores gæster, samt borddækning til 40 personer i festlokalet på skolen, 23.30 alle blev smidt ud og på gensyn lørdag morgen kl.8

Lørdag start kl 8 morgenmad samt start af turneringen, klargøring af middagsmad, og banket kl 19 samt 2 personer til DDBUs årsmøde i Vissenbjerg. Fik personerne så ikke set noget billard desværre ikke om lørdagen da vi var sent hjemme pga et stort cykelløb over sjælland – fyn, men der var dog nogle rester, og en opvask fra 40 personer, samt oprydning i festsalen da den skulle bruges søndag morgen. De sidste spiller blev sendt hjem ca. kl. 01.30

Søndag morgenmad kl. 8 spillestart af turnering – middagsmad og så afslutning af DM stævnet plus rengøring til mandagsspillerne.

Alle som var medhjælper til dette DM skal have tusinder tak for i ville bruge 16 til 24 timer hver på sådan et stævne.

Endelig lykkes det få gang i Vilde Vulkaner med de sidste 2 års aflysninger. VBC skulle stille med mindst 15 personer til at dække vores poster ind med, vi vidste ikke rigtig hvad jobbet gik ud på, men folk fandt hurtigt deres plads og rytme i gøglet som var jobbet.

Der var en del arbejde med forberedelserne til festivalen, som krævede behandling af børneattester på samtlige medhjælper, samt der skulle laves bemandingsplaner. 1 dag skulle der dækkes 8 timer og 2 dag 12 timer, med formiddags og eftermiddags samt heldagsvagter lykkes det os at udføre arrangementet. Man må sige vejret var med os solen skinnede fra en sky fri himmel så det blev sindssygt varmt, det blev rigtigt hårdt for vores hjælpere som ikke kunne blive afløst før man kunne rykke lidt rundt på folk, da vi var færdige med festivalen var alle rigtig trætte og lidt små ømt i fødderne, det blev klaret med et par kolde i vores lokaler. Vilde Vulkaner indbetalte 24.800 kr. for tak for hjælpen. VBC har igen fået jobbet i år også så vi ved hvad det kræver.

Jeg kan godt sige det bliver som skal være med til at planlægge sommerens job, da der ligger alt for mange planlægnings timer for 1 mand, så hvis i gerne vil være med til dette års planlægning som udvalg kan i bare melde jer nu.

Deltagerne fra dette arrangement skal have en rigtig stor tak for i havde lyst til ar være med.

VBC har yderlige søgt om en rute på Ren Natur i år som kræver ca. 8 til 10 personer i nogle timer.

Streaming system ja der må man sige det følges ligesom at gå rundt med en sten i skoen stenen kan man da heldigvis fjerne så er problemet løst, men sådan opfører vores streaming sig ikke.

Vores pc som er hurtig og med masser af plads er blevet formateret og gen installeret hjalp ikke, nyt styresystem hjalp ikke, mere ram hjalp ikke, internet hastighed tjekket er super, supporter på Kent flere gange det står rigtigt hjalp ikke, Frank har kikket opsætningen igennem står rigtigt, Kent har lagt et nyt software system på hjalp ikke, men vi fandt dog en lille fejl, som er når det tændes for vores borde starter der optagelser som lagres på vores computer, dette blev løst med tænd og sluk knapper, dette hjalp heller ikke, så der kun 2 ting som ikke er tjekket det er nogle nye kameraer samt videoens gang igennem vores scoresystem.

Streaming bliver helt sikkert et udvalgs område da der ligger for mange timer for 1 mand her.

Ps. det kan være at alle vores ting skal flyttes fra rummet da brandtilsynet siger det kun må bruges til sikringsrum.

Var det så det, nej så kommer alle vbc hverdags gøremål, indkøb af forskellige drikkevare med transport af dette, samt påfyldning af disse, mangler i kaffe, printerpatroner, kaffefilter osv. her ligger der rigtig mange timer, plus indgang imellem skal stolene lige stillers på plads, da de sidste brugere ikke lige havde nået dette.

Jer der passer dette job skal have tusinde tak for vores medlemmer kan få en kop kaffe og en læske drik engang imellem som tak.

DDBU og klubberne økonomi vil stige i fremtiden på udgiftssiden.

DDBU lægger ikke skjul på større stævner, evt. med mange discipliner, men hvem skal betale disse afviklinger, ja for det meste klubberne.

Elite rækken i kegler spiller nedryknings spil i mellem 4 hold over en weekend syntes jeg er en unødvendige udgift.

I herrernes Dm afvikling deltager der 16 spiller også over 3 dage alle andre finaler på kegle området afvikles med 4 mand på en Lørdag.

DDBU har fået afviklet et stort skomager turnering, med en fremragende tv dækning til stor glæde for billardsporten og til dem med lyst at se billard. Pengestrømmen til denne turnering, kom fra forskellige tilskud, og en del fra tilmeldte spillere, her kan jeg se at spillerne er en del af fødekæden til finalestævnet, da man ikke kan forvente en spiller fra et lille værtshus kan blive ved med at vinde i et spil over bedst af 3

Denne form for spil bliver man også til at klasse inddele ellers vil jeg påstår den vil vindes inde for de sammen 12 spiller i Danmark, kan man se hvis der ville være en sammenfaldne turnering på kegle siden hvor en e klasse spiller indbetalte 150 kr. og forventer han noget frem til DM finalen om 150.000 kr. aldrig finalen ville blive mellem de 16 bedste elite spiller.

Det bliver spændende om nogle år om DDBU kan fastholde alle de nye klubber som er kommet til vores organisation i fremtiden, og om man har nogle turneringer at tilbyde dem, da de fleste ligger inde med mindre borde.

VBC har vi en fremtid, her må jeg sige et stort ja, men vi er måske på den lange bane nød til at ændre på hvordan vi kan lede den bedre, vbc er blevet en stor klub, og det kan være vanskeligt at komme rundt på alle dage og aftner for at møde medlemmerne.

Her kan jeg se et kommende udvalg til at modtage nye medlemmer og finde ud af hvor de kan finde sig tilrette, så de ikke bare står midt i vores lokaler og der ikke nogle der byder dem velkommen til klubben og til deres bord. Så her må jeg sige ingen nye medlemmer ikke nogen fremtid.

Er medlemmerne så blevet knyttet til klubben udover kontingent og deres uge lige spil på bordene, ja som helhed, men der mangler bare at man samler den nullermand op man har set på gulvet.

Bestyrelsens fremtid bliver desværre lidt sværere da det bliver svært at rekruttere nye medlemmer til denne post.

VBC har på den rigtige side af 120 medlemmer, men der kommer kun ca. 20 til en generalforsamling, det er så 100 medlemmer vi ikke kan vælge imellem. Så er der 20 tilbage men de 7 er tilknytte bestyrelsen, og er der udskifter kan det blive svært nok.

Kan man i fremtiden være en fordel kun at være Formand – Kasserer samt en turneringsleder + 2 stk. suppleanter for at opfylde det juridiske som forening og så klare resten med udvalg, et udvalg kan bestå fra 1 til flere medlemmer.

Turneringsudvalg – lokaleudvalg – medlemsudvalg – økonomi udvalg mm for at tage trykket fra bestyrelsen.

 

Formand

Jens Erik Lindsel