Bestyrelsesmøde 16-06-2024

VBC Bestyrelsesmøde
Lørdag 15/6-24
Til stede:
John Albrechtsen
Lars Holmberg Juul
Berit Mejdahl
Rene Hansen
Per Gade
Jesper Pedersen
Afbud:
Ingen

Stege afd. : Per Gade
Der arbejdes på at promovere afdelingen.
Der arbejdes med YouTube v. Jacob Lindberg, der laver ”bag facaden” (Har tidligere lavet en
tilsvarende video med John A og Vordingborg afd.

Der arbejdes med at holde åbent hus, få et skriv med i den lokale avis.
Der arbejdes med at få sponsorer i Stege afd.
Nøgler til klubben: Lars Juul
Bjarne Hansen arbejder på en nøgle boks til døren i Vordingborg afdelingen, så alle medlemmer
får en brik, det ser ud til vi er ved at være i mål, med det projekt.
Økonomi : Lars Juul
Næsten alle har betalt kontingent, rykkere er sendt til de sidste.
Der er godkendt udgifter til nøgleboks, samt til ny computer til streamingen.
Rene har snust til fundraising, og har grønt lys fra bestyrelsen til at lave ansøgninger, til forskellige
projekter.
Internet: Lars Juul
Der er rettet kontaktoplysninger på billardresultater.
Så snart der er blevet taget billeder af bestyrelsen, lægges det på vores hjemmeside.
Der bliver oprettet en Facebook side, der udelukkende bliver til turneringsbillard, DDBU, 2 mands,
2 mands skomar samt Cupperne, administratorer bliver Henning R, Lars J og John A. Der kommer
en invitation til klubbens medlemmer snart om at komme med i gruppen. Gruppen bliver en lukket
gruppe, kun for medlemmer af VBC, samt evt. deltagere i 2 mands skomar.
Streaming : Rene Hansen
Der tages kontakt til Jimmy fra Hvalsø, der lige har lavet helt nyt streamings system i klubben. Der
skal så høstes erfaringer, og benyttes af VBC. Hvalsø har fået deres streaming og nye tavler, via
fond søgning, også her kan der udveksles erfaringer.
Rene skaffer ny computer til streaming, den tidligere streaming computer kommer til at erstatte
kontor computeren, som et stykke tid har søgt om at blive pensioneret.
Sponsorer: John A
Der arbejdes på at sponsorer til klubben, både skilte og på streaming.

Kø skabe : John A
Der arbejdes videre med projektet om at få kø skabe i klubben.
Bestyrelsesmiddag : Berit
Der bliver lavet den årlige bestyrelsesmiddag, som ikke har været afholdt siden Corona i 2020.
Invitationer bliver sendt ud til nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer fra de seneste år.
Middagen bliver i august.
Ungdom: Lars
Der blev vendt om hvordan vi får ungdomsbillard igen i VBC, hvordan og hvorledes det kan lykkes.
Arbejdsdag i klubben: Berit
Der bliver i kommende fremtid, lavet en arbejdsdag i klubben, hvor vi forhåbentlig kan samle en
masse medlemmer, så vi kan få lavet diverse små ting, samt få lavet en oprydning og rengøring af
klubben. Mere om det, når der kommer et opslag om det.

Referent Lars Holmberg Juul

Leave a Reply