Tilskudsregler

Berettiget til tilskud er som udgangspunkt:

Alle medlemmer af klubben, som ikke er i restance.

Aktiviteter, der berettiger til tilskud er:

Kørsel i klubbens tjeneste, f.eks. bestyrelsens pålagte mødeaktivitet, årsmøder, fyraftensmøder og lign.

Medlemmer som stiller bil til rådighed for deltagere på klubbens hold under DDBU. Brug indberetningsformularen.

Medlemmer som har kvalificeret sig til en Regionsfinale, Landsfinale, DM Semifinale eller DM Finale i en af DDBU udskrevne turneringer. Et seniormedlem (21+) skal normalt have oppebåret min. 6 måneders ubrudt medlemskab af klubben forud for og i umiddelbar tilknytning til deltagelsen i en af de nævnte finaletyper, for at være berettiget til at modtage tilskud efter nærværende regler.

Der forudsættes samkørsel ved mere end 1 deltager i de tilskudsberettigede aktiviteter.

Udover ovennævnte yder klubben ikke yderligere tilskud.

Satser 2021:

Kørsel:  Klubben yder et kørselstilskud på kr. 1,75 pr. kørt kilometer i forhold til KRAK’s rutevejledning. Klubben anvender en fast kilometerplan i forhold til de enkelte klubber.

Bro/Færge: Der ydes et tilskud til broafgift på Storebælt med det, som modsvarer en brobizz weekendbillet, pt. kr. 339,00 kr t/r eller en brobizz 1-dags billet lørdag/søndag pt. kr. 311 kr.  Al transport til og fra Fyn/Jylland afregnes via denne rute. For Bornholms vedkommende ydes tilskud til Øresundsbroen plus færge Ystad-Rønne efter billigste relevante takst.

Overnatningstilskud: I særlige tilfælde hvor overnatning kan være påkrævet, kan klubben yde et tilskud på kr. 500,- pr. medlem pr. overnatning.

Licens, tilmeldingsgebyrer mm.: Klubben afholder licens- og tilmeldingsgebyrer for klubbens ungdomsspilleres deltagelse i alle turneringer under DDBU (indtil det fyldte 21. år). Læs mere under ‘Ungdom’.

Klubben afholder udgiften til spillerlicens for de spillere, der udtages til at spille på klubbens hold (DDBU holdturnering – division og serie).

Generelt:

Der ydes ikke tilskud af nogen art til individuelle turneringer, holdturneringer eller andre turneringsformer, hvor der er udsat præmier i form af kontanter, gavekort eller lignende.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet mandag den 6. november 2017 og justeret 18. Juni 2023.