Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Mandag den 22. april 2024 kl. 19.00.

VBC er vært med en bespisning kl. 18.00 der er tilmelding til dette.

i klubbens lokaler Gåsetårnsskolen, 4760 Vordingborg

DAGSORDEN
i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Turneringslederens beretning.
4. Kassereren aflægger regnskabet.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år) Jens Erik Lindsel – ønsker ikke genvalg.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) Henning  Rørbye – ikke på valg.
8. Valg af kasserer (ulige år) Lars Holmberg – ikke på valg.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) John Albrechtsen – villig til genvalg.  Marco Albrechtsen ønsker ikke genvalg.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – Jesper Pedersen og Per Gade – begge er villige til genvalg.
11. Valg af 2 medlemmer til spilleudvalg (pt. Lars Holmberg og Henrik Jens Olsen)
12. Valg af 2 revisorer (pt. Henning Rasmussen og Camilla Andersen)
13. Valg af revisor suppleant (pt. Gert Andersen)
14. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen under pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. søndag den 14. april 2024.

Alle forslag skal foreligge skriftligt.

Med venlig hilsen
Vordingborg Billard Club
Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde VBC 18/6

Ekstraordinær Generalforsamling afvikles 6/7 kl. 19.00 i vbc lokaler
Hovedpunkt, fremlæggelse af årsregnskab 2022
Jens E indkalder

Regnskab 2022 er godkendt af bilagskontrollanter, samt underskrevet af bestyrelsen

Regnskab 2023
Lars informerede om status.
Der udarbejdes et budget, med de inputs der kom frem på mødet
Kørseltilskud er det samme som i 2022
Godtgørelser til bestyrelse og indkøbsansvarlige
400 kr. (Formand, turneringsleder og kasserer)
200 kr. (Næstformand og bestyrelsesmedlem)
200 kr. (Indkøbsansvarlig Vordingborg og Stege)
Styres af kassereren

Licens
klubben betaler licens for holdspillere på 4 og 3 mandshold i DDBU, samt 2 mands karambole.
Pengeturneringer, cupper samt individuelt er licens for egen regning.
Reserver, der bruges spillere fra andre hold, evt. cupdeltagere, når man har været reserve 3 gange, får man dækket licensen af klubben.
Spilleudvalget er tovholder

Bestyrelsesmiddag
De seneste 2 bestyrelser, samt den siddende inviteres til middag.
Marco er tovholder

Klubtøj
Der arbejdes på hvide skjorter, både kort og langærmet
Der kontaktes 2 lokale tøjforretninger, for at indhente tilbud
Jens E er tovholder

Klublokale
Skomar bordet rykkes til mellem bord 5 og 6, der laves kontor i det bagerste hjørne (enden hvor pool bordet stod), Sofa gruppen rykkes til forrummet, hvor der for tiden er kontor.
Der skal skaffes whiteboard til begge skomar borde.
Der skal skaffes 2 stk. TV, et til hver afdeling. (Vordingborg og Stege)
John står for flytningen af inventar, Lars/Jens E kigger efter TV.

Skomar borde
Klæder på de 2 skomar borde, der er bestilt hos Lars Lysgaard og det bliver snart lavet.
John forhører sig om et tilbud på de resterende borde der skal laves (5 kegle-, 1 carambole- i Vordingborg,
samt 3 kegleborde i Stege)
John er tovholder

Søgaard salg
Jens E og John tager en tur til Søgaard, så vi kan få fyldt Søgaard shoppen op, med hvad vi forventer at kunne sælge. (Det er et ønske fra medlemmerne at der laves en pris seddel på skabet, så man kan se hvad tingene koster.)
John står for indkøbet, på faktura. Lars kan udarbejde prisliste ud fra fakturaen.

Søgaard Klæder
Jens E og John forhører sig om tilbud på udskiftning af klæder (9 borde), og holder det op mod tilbudet fra Lars Lysgaard,
Jens E er tovholder på klæderne på de 9 borde.

Intern turnering 2 mands.
Bestyrelsen har godkendt at der laves præmier til 1-4.
Der er budgetteres med 2.800 kr i præmier (2 x 500, 400, 300 & 200 kr.)
Kvickly kontaktes omkring præmierne.
John er tovholder

Bestyrelsesgruppe på Facebook.
Bedre feedback på opslag fra alle i bestyrelsen.
John har oprettet en messenger gruppe for bestyrelsen, som også kan bruges.

Referat marts 2023

Konstitueret bestyrelse møde torsdag d. 09-03-18,30 i Stege

Formand Jens Erik Lindsel

Næstformand Marco Albrechtsen

Kasserer Lars Holmberg

Tuneringsleder John Albrechtsen Medlemmer af udvalg Lars Holmberg og Henrik Jens Olsen

Medlem Henning Rørbye

Sup. Jesper Pedersen og Per Gade                    

Mødet startede med ajourføring af kundeforhold til kundeforhold.

 • Overdragelse af edb med regnskabsark mm til Lars Holberg

En lille snak om de udvalg vi vel arbejde med i kommenene sæson

Vilde Vulkaner – Medlems udvalg (nye) – Lokale udvalg – Streaming udvalg – Økonomi udvalg – Fonde udvalg – Sponsorer udvalg.

 • Vilde Vulkaner Jens Erik Lindsel og Henning Rasmussen
 • Arbejdsopgaver indhentning af børneattester og bemandingsplaner mm.

 

 • Medlems Udvalg nye Stege Jesper Pedersen Vordingborg Jens Erik Lindsel – Henning Rørbye
 • Arbejdsopgaver modtager nye medlemmer, samt en runde af klubbens lokaler og medlemmet muligheder for spil.

 

 • Lokale Udvalg Stege Jesper Pedersen Vordingborg John Albrechtsen Gert Andersen og Henrik Jens Olsen
 • Arbejdsopgaver Indkøb af diverse materialer til spille lokaler samt køkkenet, og et lille overblik om vores lokale tilstand. Her følger der et lille budget med

 

 • Streaming Udvalg Jens Erik Lindsel – Her søges flere medlemmer.
 • Arbejdsopgaver pasning af VBCs edb mm. og ugelige opsætninger af weekendens spil.

 

 • Økonomi Udvalg Lars Holmberg Bjarne Hansen og Jens Erik Lindsel
 • Arbejdsopgaver undervisning i diverse programmer til klubbens økonomiske drift

 

 • Sponsor Udvalg søger medlemmer

 

 • Fonde udvalg søger medlemmer

 

Stege afdelingen søger instruktører til 3 gange i efteråret og 3 gange om foråret gerne om mandagen eller onsdagen fra evt. 17.00 til 19.00 VBC yder kørsels tilskud til dette. Ring til bestyrelsen hvis det er noget for dig.

Formandsberetning 2022

Formandsberetning

3 marts 2023

Velkommen til vores generalforsamling

Hvad er der så sket er store og små ting i vores klub siden sidste generalforsamling. 

Bestyrelsen fik en lille snak om hvad vi ville arbejde med i løbet af året så som medlems fastgørelse, fonde, bedre kontakt til vores kassere vedrørende kørepenge mm. Vilde Vulkaner, Dm i Tenax samt vores streaming system.

Vedrørende vores fastholdelse af medlemmer er det gået rigtig godt vi fastholder medlemmerne og i fremtiden ser det ud til vi vil få en lille fremgang. I Stege afdelingen vil vbc drifte med 3 kegle borde og et skomager bord dette skulle dække vores behov i Stege hvor der er plads til lidt medlemsfremgang, som nok skal komme. Steges lokaler skulle nu stå færdige og er blevet en flot klub, i fremtiden kommer der nok et ønske om en ny automat til drikkevarer. Jer der ikke spiller 2 mands hold og ikke kommer i lokalerne skal tage en tur til Stege og nyde vores lokaler.

Lokalerne i Vordingborg er under større pres bordende bliver brugt hver weekend, samt Tirsdage og Torsdage aftner til turneringsspil.

Dagtimerne bliver brugt med brug af alle 6 kegleborde flere dage om ugen på bestemte dage, dette vil være et problem i fremtiden for at kunne øge vores pensionist spiller.

Bestyrelsen har længe ønsket at udskifte vores pool borde, med 2 halv match skomager borde, dette vil lempe vores store pres på kegle borde samt have en mulighed for et andet turneringsspil for vores medlemmer

Bestyrelsen har haft kikket på 2 brugte borde, men de var blevet solgt, vi har lagt en påmindelse på kommende borde hos Søgaard.

Denne investering vil kunne give nye medlemmer til vores klub.

Vordingborg afdelingen ville kunne drifte 6 kegleborde, 2 karambole borde, samt 2 skomager borde.  

Fonde ansøgninger blev desværre ikke til noget i denne sæson, men der ligger måske nogle muligheder i næste bestyrelse periode. 

Vores kasseres ambitioner om er være til rådighed i vores lokaler mandag aften løb desværre ud, hvorfor dette skete kan der være mange tanker om – ens børn deltager ikke i træningen mere – man løber tør for timer i hverdagen – eller man mister interessen i at  yde denne service  

VBC var som sagt vært ved DM i Tenax her deltog 16 hold med 2 personer pr. hold

Stævnet var over 2 dage, men der lå et stort ønske om vi ville åbne vores klub for deltager allerede fredag aften, med muligheder for bespisning.

Fredag eftermiddag gik med rengøring af klubben, bespisning af vores gæster, samt borddækning til 40 personer i festlokalet på skolen, 23.30 alle blev smidt ud og på gensyn lørdag morgen kl.8

Lørdag start kl 8 morgenmad samt start af turneringen, klargøring af middagsmad, og banket kl 19 samt 2 personer til DDBUs årsmøde i Vissenbjerg. Fik personerne så ikke set noget billard desværre ikke om lørdagen da vi var sent hjemme pga et stort cykelløb over sjælland – fyn, men der var dog nogle rester, og en opvask fra 40 personer, samt oprydning i festsalen da den skulle bruges søndag morgen. De sidste spiller blev sendt hjem ca. kl. 01.30

Søndag morgenmad kl. 8 spillestart af turnering – middagsmad og så afslutning af DM stævnet plus rengøring til mandagsspillerne.

Alle som var medhjælper til dette DM skal have tusinder tak for i ville bruge 16 til 24 timer hver på sådan et stævne.

Endelig lykkes det få gang i Vilde Vulkaner med de sidste 2 års aflysninger. VBC skulle stille med mindst 15 personer til at dække vores poster ind med, vi vidste ikke rigtig hvad jobbet gik ud på, men folk fandt hurtigt deres plads og rytme i gøglet som var jobbet.

Der var en del arbejde med forberedelserne til festivalen, som krævede behandling af børneattester på samtlige medhjælper, samt der skulle laves bemandingsplaner. 1 dag skulle der dækkes 8 timer og 2 dag 12 timer, med formiddags og eftermiddags samt heldagsvagter lykkes det os at udføre arrangementet. Man må sige vejret var med os solen skinnede fra en sky fri himmel så det blev sindssygt varmt, det blev rigtigt hårdt for vores hjælpere som ikke kunne blive afløst før man kunne rykke lidt rundt på folk, da vi var færdige med festivalen var alle rigtig trætte og lidt små ømt i fødderne, det blev klaret med et par kolde i vores lokaler. Vilde Vulkaner indbetalte 24.800 kr. for tak for hjælpen. VBC har igen fået jobbet i år også så vi ved hvad det kræver.

Jeg kan godt sige det bliver som skal være med til at planlægge sommerens job, da der ligger alt for mange planlægnings timer for 1 mand, så hvis i gerne vil være med til dette års planlægning som udvalg kan i bare melde jer nu.

Deltagerne fra dette arrangement skal have en rigtig stor tak for i havde lyst til ar være med.

VBC har yderlige søgt om en rute på Ren Natur i år som kræver ca. 8 til 10 personer i nogle timer.

Streaming system ja der må man sige det følges ligesom at gå rundt med en sten i skoen stenen kan man da heldigvis fjerne så er problemet løst, men sådan opfører vores streaming sig ikke.

Vores pc som er hurtig og med masser af plads er blevet formateret og gen installeret hjalp ikke, nyt styresystem hjalp ikke, mere ram hjalp ikke, internet hastighed tjekket er super, supporter på Kent flere gange det står rigtigt hjalp ikke, Frank har kikket opsætningen igennem står rigtigt, Kent har lagt et nyt software system på hjalp ikke, men vi fandt dog en lille fejl, som er når det tændes for vores borde starter der optagelser som lagres på vores computer, dette blev løst med tænd og sluk knapper, dette hjalp heller ikke, så der kun 2 ting som ikke er tjekket det er nogle nye kameraer samt videoens gang igennem vores scoresystem.

Streaming bliver helt sikkert et udvalgs område da der ligger for mange timer for 1 mand her.

Ps. det kan være at alle vores ting skal flyttes fra rummet da brandtilsynet siger det kun må bruges til sikringsrum.

Var det så det, nej så kommer alle vbc hverdags gøremål, indkøb af forskellige drikkevare med transport af dette, samt påfyldning af disse, mangler i kaffe, printerpatroner, kaffefilter osv. her ligger der rigtig mange timer, plus indgang imellem skal stolene lige stillers på plads, da de sidste brugere ikke lige havde nået dette.

Jer der passer dette job skal have tusinde tak for vores medlemmer kan få en kop kaffe og en læske drik engang imellem som tak.

DDBU og klubberne økonomi vil stige i fremtiden på udgiftssiden.

DDBU lægger ikke skjul på større stævner, evt. med mange discipliner, men hvem skal betale disse afviklinger, ja for det meste klubberne.

Elite rækken i kegler spiller nedryknings spil i mellem 4 hold over en weekend syntes jeg er en unødvendige udgift.

I herrernes Dm afvikling deltager der 16 spiller også over 3 dage alle andre finaler på kegle området afvikles med 4 mand på en Lørdag.

DDBU har fået afviklet et stort skomager turnering, med en fremragende tv dækning til stor glæde for billardsporten og til dem med lyst at se billard. Pengestrømmen til denne turnering, kom fra forskellige tilskud, og en del fra tilmeldte spillere, her kan jeg se at spillerne er en del af fødekæden til finalestævnet, da man ikke kan forvente en spiller fra et lille værtshus kan blive ved med at vinde i et spil over bedst af 3

Denne form for spil bliver man også til at klasse inddele ellers vil jeg påstår den vil vindes inde for de sammen 12 spiller i Danmark, kan man se hvis der ville være en sammenfaldne turnering på kegle siden hvor en e klasse spiller indbetalte 150 kr. og forventer han noget frem til DM finalen om 150.000 kr. aldrig finalen ville blive mellem de 16 bedste elite spiller.

Det bliver spændende om nogle år om DDBU kan fastholde alle de nye klubber som er kommet til vores organisation i fremtiden, og om man har nogle turneringer at tilbyde dem, da de fleste ligger inde med mindre borde.

VBC har vi en fremtid, her må jeg sige et stort ja, men vi er måske på den lange bane nød til at ændre på hvordan vi kan lede den bedre, vbc er blevet en stor klub, og det kan være vanskeligt at komme rundt på alle dage og aftner for at møde medlemmerne.

Her kan jeg se et kommende udvalg til at modtage nye medlemmer og finde ud af hvor de kan finde sig tilrette, så de ikke bare står midt i vores lokaler og der ikke nogle der byder dem velkommen til klubben og til deres bord. Så her må jeg sige ingen nye medlemmer ikke nogen fremtid.

Er medlemmerne så blevet knyttet til klubben udover kontingent og deres uge lige spil på bordene, ja som helhed, men der mangler bare at man samler den nullermand op man har set på gulvet.

Bestyrelsens fremtid bliver desværre lidt sværere da det bliver svært at rekruttere nye medlemmer til denne post.

VBC har på den rigtige side af 120 medlemmer, men der kommer kun ca. 20 til en generalforsamling, det er så 100 medlemmer vi ikke kan vælge imellem. Så er der 20 tilbage men de 7 er tilknytte bestyrelsen, og er der udskifter kan det blive svært nok.

Kan man i fremtiden være en fordel kun at være Formand – Kasserer samt en turneringsleder + 2 stk. suppleanter for at opfylde det juridiske som forening og så klare resten med udvalg, et udvalg kan bestå fra 1 til flere medlemmer.

Turneringsudvalg – lokaleudvalg – medlemsudvalg – økonomi udvalg mm for at tage trykket fra bestyrelsen.

 

Formand

Jens Erik Lindsel