nyt om lukning dette gælder nu også 3 mandshold i aften.

Corona – Covid-19
DDBU meddeler:
Den Danske Billard Union tiltræder med omgående virkning de af regeringen og DIF foreslåede foranstaltninger til bekæmpelse og inddæmning af Corona smitten.
Det betyder:
Al turnerings aktivitet af enhver art suspenderes hermed i første omgang fra i dag torsdag d.12.marts 2020 indtil fredag d.27.marts. Suspenderingen er ikke en aflysning men en udsættelse af al turnerings aktivitet indtil videre. Når situationen er under kontrol, vil Turneringsudvalget meddele proceduren for afvikling af udsatte turneringer.
DDBU opfordrer samtidig alle billardklubber, som er medlem af unionen til at holde lukket for al aktivitet indtil i første omgang d.27.marts.
Situationen og udviklingen følges nøje og i takt med nødvendige opdateringer eller yderligere forholdsregler vil DDBU løbende orientere unionens klubber og medlemmer.
Med venlig hilsen
Torsten Danielsson
Formand
Den Danske Billard Union

Klubben lukker for alt spil

   Vordingborg Billard Club
Kære medlemmer i Vordingborgbillardclub
Alle indendørsaktiviteter i offentlige bygninger og privatebygninger indstilles fra nu                            derfor lukker Vordingborgbillardclub ned for alt spil både træning og
turneringskampe af en hver form fra nu kl 1045 12-03-2020
Dette er helt på linje med DIf og Danmarke Regering 
 vi beder om at dette bliver overholdt for alles bedste.
Når der er nyt får i selvfølgelig besked om dette 

MVH
Bestyrelsen 
Vordingborgbillardclub

Tenax 2019-2020 finalenrunden spilles i VBC’S lokaler 6-7 juni 2020

Tilmelding på klubbens mail og der kommer tilmeldings seddel op

i Vordingborg og i Stege sidste frist til tilmelding er        18 oktober 2019

Med sportslig hilsen 

Bjarne 

Turneringsreglement for
“TENAX DOUBLE” 2019/20
i keglebillard for 2-mandshold
1. Navn:
DDBU udskriver “TENAX DOUBLE” i keglebillard.
2. Regler:
Specielregel for turneringen Der spilles som om holdet er én spiller. Der stødes skiftevis mellem spiller 1 og spiller 2.
Ved trilningen triller spiller 1 eller 2, den der ikke triller, støder først om point. Der må snakkes sammen uden det dog skal udvikle sig til en diskussionsklub. Dvs. reglen med de korte dessinner er bortfaldet.
3. Økonomi:
Tilmeldingsgebyret er kr. 250,00 pr. hold. DDBU sender opkrævning.
Spillere betaler selv egne rejseudgifter. Den arrangerende klub betaler bordlejningen.
4. Deltagere:
Spillere der har et registreret snit fra tidligere sæson og er fyldt 15 år før 1. sept. 2019 kan deltage.
Distancerne udregnes med gældende årssnit som udgangspunkt.
De 2 spilleres gennemsnit lægges sammen og ganges med 15. Holdene skal være sammensat enten af 2 spillere med under 9,00 i gennemsnit eller af 2 spillere med henholdsvis én over 9,00 og én under 9,00 i gennemsnit. Det er ikke tilladt, at 2 spillere med over 9,00 i gennemsnit kan danne hold. Holdet kan bestå af spillere fra forskellige klubber. Det er tilladt at indsætte en reserve – dog må vedkommende ikke tidligere have været tilmeldt årets turnering.
5. Afvikling:
Kampene spilles i klubberne, deltagerne aftaler selv spilletidspunkt inden for en spillerunde. Aftal så vidt muligt en skriftlig aftale – email eller SMS. Spillerne inddeles i 3-holdspuljer evt. enkelte 4-holdspuljer – afhængig af antal tilmeldte hold. Førstnævnte hold i puljen kontakter de øvrige hold og aftaler spilletidspunkt. Dette skal ske senest 5 dage efter TU-planen er udsendt. Kan holdene ikke blive enige, er det ”sidste spilledag fredag kl. 18:00”, der er gældende.
Lodtrækning foretages af turneringskoordinatorerne – øst/vest. Puljerne afvikles – alle mod alle.
Alle puljevindere og toere går videre til næste runde.
6. Distancer:
Keglebillard – 15 x gennemsnit lagt sammen for de 2 spillere,
oprundet til tal deleligt med 10 – min. 180 og max 700 point.
7. Placering:
Placering i en afviklet pulje afgøres således:
1. Flest matchpoint.
2. Bedste totalscore i forhold til distance
1 (opnået score x 100 : distance x kampantal).
3. Højeste serie i forhold til distance
2.(højeste serie x 100 : distance x kampantal).
8. Licenskort:
Der skal være indløst spillerlicens for at kunne deltage i turneringen.
9. Finale lørdag og søndag den 6.-7. juni 2020 i Vordingborg Billard Club.
Lørdag: 16 hold spiller i 4 4-holdspuljer – alle mod alle.
Nr. 1-2 fra hver pulje går videre til A-finalen.
Nr. 3-4 fra hver pulje går videre til B-finalen.
Søndag: De 2 x 8 hold spiller kampe efter cup-systemet.
10. Finalehold:
De 16 finalehold bliver fordelt proportionelt mellem øst og vest efter antal tilmeldte hold.
11. Præmiesum:
Præmiesummen vil foreløbig være min. 21.000 kr.
12. Turnerings- og stævneledelse:
Turneringsledelsen består af arrangerendes klubs turneringsleder
og stævneleder af en repræsentant fra DDBU.
13. Banket:
Lørdag aften er DDBU vært ved en banket, hvor alle spillere,
repræsentanter fra sponsorer og Vordingborg Billard Club er inviteret.
Eventuelle gæster kan tilkøbe sig ind til banketten.

Til alle indledende runder
og i finalerunden
SKAL alle stille op i klubdragt.

Opstartsturnering

OPSTARTSTURNERING VBC 2019

Igen i år er det blevet tid til at skyde den nye sæson igang ved klubbens årlige opstartsturnering som afholdes d. 17. august 2019 med  start kl 10.00

Der spilles til handicap-distance dvs. nyt årssnit x 30 + 30 : 2  (Dog max. 800 og min. 80)

Der vil på dagen blive serveret lækker mad.

Pris 75 kr.

Tilmelding enten ved at påskrive sig på aktuel seddel i klubben eller direkte henvendelse til John Albrechtsen på tlf. 60805803

Tilmelding er bindende !

Bestyrelsesposterne fordelt

Posen blev rystet, da der ikke var en kandidat til kassererposten.

Da generalforsamlingen gik igang mandag aften den 11. februar 2019 kl. 19:00, var der ikke umiddelbart en kandidat til posten som kasserer efter John S. Nielsen, som ikke ønskede genvalg efter otte år på posten. Bestyrelsen anmodede derfor generalforsamlingen om mandat til at foretage følgende valg og omrokeringer:

  • Bjarne Hansen vælges til kasserer for 2 år og afgår som formand
  • Jens Erik Lindsel vælges som ny formand for 1 år.
  • Camilla Buhl Andersen indvælges i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Generalforsamlingen tiltrådte anmodningen og gav mandat til at gennemføre de nævnte valg som foreslået af bestyrelsen.

Fredelig generalforsamling.
Formanden Bjarne Hansens beretning gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer. Tilsvarende var det med turneringsleder Jens Erik Lindsel’s beretning om turneringernes forløb. Og heller ikke den afgående kasserer, John S. Nielsen blev mødt med indvendiger eller spørgsmål til det flotte årsregnskab. Et regnskab som tydeligt viste, at der i årets løb har været høj aktivitet på alle fronter.

medlemsfremgangFlot medlemstilgang giver også udfordringer
Med et aktuelt medlemstal på 132 (heraf er 13%  ungdoms-medlemmer), har der aldrig tidligere været så mange medlemmer i klubben. Og det stiller naturligvis store krav til vores materiel samt vores indbyrdes forståelse for at få træning og kampe afviklet på bedste vis. Spilleudvalget med John Albrechtsen som ny formand, fik bl.a. til opgave at komme med forslag til, hvordan vi kan indrette os med hensyn til træning og spil, så alle kan komme til bordene uden at gå forgæves.

Ny kontingentstruktur og -satser pr. 1. maj 2019
Bestyrelsen har vedtaget nye satser og nye aldersgrænser for ungdom, senior og senior+.

Du læse mere om det hele i det samlede referat for generalforsamlingen, som bliver hængt op i klubbens lokaler.

Information vedr. træning mandag aften

På grund af stor tilgang til vores ungdomsafdeling, er vi desværre nødt til at præcisere, at der – i Vordingborg – indtil videre er lukket for almindelig træning for seniorer i tidsrummet fra kl. 18:00 til 20:00 hver mandag. 

Vi håber, at alle vil have forståelse for, at vi giver de unge medlemmer ro til at udvikle deres spil sammen med vores trænere.

Bestyrelsen

DM Fri Carambole 2018-19

Anders Henriksen dansk mester i fri carambole

Af Karsten Hansen, VBC

Vordingborg Billard Club var lørdag den 17. november 2018 vært for det danske mesterskab i disciplinen Fri Carambole.

Forsvarende mester løb igen med guldet!

Finalestævnet blev afviklet som en fire-mandspulje, som udover hvor egen Anders Henriksen også havde deltagelse af Daniel Nielsen fra Kalundborg Billard Club, Tom Pietrazek fra Københavns Billard Klub og Martin Hylander fra Fredericia Billard Klub.

Anders Henriksen stillede op som forsvarende dansk mester og som finalestævnet udviklede sig, blev det ganske tydeligt, at der i øjeblikket ikke er nogen af de hjemlige spillere, som er over eller ved siden af Anders Henriksen, som uden nævneværdige problemer hjemtog DM-titlen i Fri Carambole for anden gang i karrieren.

Stort tillykke til Anders Henriksen, som igen fik vist, at vejen til store resultater skabes gennem vedholdende og mange timers træning i Vordingborg Billard Club.

Niveauet ikke så prangende som ved sidste års DM.

I sidste sæson kunne Anders Henriksen notere et totalsnit ved DM-finalestævnet på imponerende 107,14, men i år lød totalen på ”beskedne” 34,61, men det var mere end rigeligt til at vinde over sine tre modstandere og som den eneste spiller kunne den forsvarende mester i sine tre kampe lukke til distancen på 300 point under de maksimale 20 indgange.

Anders Henriksen lagde ud med at vinde 300-49 i 13 indgange mod Martin Hylander. I sin anden kamp vandt han 300-47 i otte indgange over sidste sæsons bronzevinder Daniel Nielsen og i den afgørende finalekamp besejrede han Tom Pietrazek 300-98 i en kamp, der blev afgjort efter kun fem indgange.

Stævnets højeste serie stod Daniel Nielsen, Kalundborg for.

I åbningskampen mod Martin Hylander blev Anders Henriksen noteret for en serie på 138 point, men den blev overgået af Daniel Nielsen, som i den vigtige kamp om bronzemedaljen mod Martin Hylander lukkede med sejren 300-69. Daniel Nielsen viste hvor DM-bronzen med rette hørte hjemme, da han lukkede i 15 indgange og undervejs scorede en imponerende serie på 170 point.

Tom Pietrazek kunne vende hjem til København med sølvmedaljen om halsen og den var velfortjent, da det også lykkedes for ham at score 300 point i en kamp. Det gik ud over Martin Hylander, der opnåede 78 point i 17 indgange. Kampen mod Daniel Nielsen, der i sidste ende afgjorde rivaliseringen om sølvmedaljen, blev vundet af Tom Pietrazek, som efter 20 indgange blev noteret for sejren 198-100.

VBC igen vært for DM i klassiske discipliner

Billard i topklasse

Der bliver igen i år mulighed for at se billard i topklasse, når VBC afvikler tre af fire mulige danske mesterskaber i de klassiske discipliner i sæsonen 2018-19.

Anders Henriksen, VBC får atter muligheden for at forsvare tre af sine fire DM-titler på hjemmebane. To af disse afvikles allerede i november og december 2018.

DM Fri Carambole

Allerede i lørdag den den 17. november 2018 afvikles finalestævnet i Fri Carambole med deltagelse af Anders Henriksen, Vordingborg, Daniel Nielsen, Kalundborg , Tom Pietrazek, KBK/BNV og  Martin Hylander,  Fredericia. 

Stævnet afvikles over en enkelt dag med start allerede kl. 11:45 lørdag den 17. november 2018. Kampene sættes i gang kl. 12:00.

DM cadre 47/2

I weekenden 1. og 2. december 2018 afvikler VBC DM finalestævnet i Cadre 47/2. Også her skal Anders forsvare sit DM fra sidste år. I år har han selskab af Jan Nielsen, tidligere KBK/BNV, som nu stiller op for Vordingborg. Herudover deltager fire dygtige spillere fra andre klubber.

De skes spillere mødes i to indledende puljer om lørdagen den 1. december og afvikler semifinale og finale om søndagen den 2. december. Der er stævneåbning lørdag kl. 10:30 og kampene begynder kl. 11:00 om lørdagen og kl. 10:00 om søndagen. 

I indledende puljer om lørdagen mødes Anders Henriksen, Vordingborg, Dan Nielsen, KBK/BNV og Jan Nielsen, Vordingborg i pulje 1 samt Jeppe Kjølby, Næstved,  Frank Valsted, Hedehusene og Morten F. Sørensen, KBK/BNV i pulje 2. 

Mød op og støt spillerne

Den bedste støtte til spillerne og den bedste oplevelse for dig selv, får du ved at møde op i VBCs lokaler og overvære kampene.

Er du forhindret kan stævnerne i VBC følges LIVE på vores YouTube kanal.


DM-stævnerne i 2019 informerer vi om senere, når vi kender deltagerne.

Ny DM titel til Anders Henriksen

Ungdommen dominerede ved senior DM i Fri carambole

Anders Henriksen (21) genvandt søndag den 22. april 2018 sin DM titel i Fri Carambole ved stævnet i Vordingborg Billard Club. I finalen slog han i to indgang det unge stortalent Jeppe Kjølby (17) fra Næstved Billard Klub som i finalen fik et snit på 11,50 i de to indgange. I semifinalen leverede Jeppe en koncentreret og flot kamp mod Daniel Nielsen, Kalundborg, som slet ikke fik gang i spillet. Jeppe lavede en serie på 90 og sluttede med et snit på 9,80 mod 6,25 til en tydeligt skuffet Daniel Nielsen.

Bronzemedaljerne gik til Daniel Nielsen, Kalundborg BC med et snit på 12,64 og Roy Ibsen, BK Højen, Stubbekøbing med et snit på kun 3,69.

Anders Henriksen leverede en solid indsat ved at vinde samtlige sine fem kampe. Med et totalsnit på 65, 21 og to serie på hhv. 297 i finalen (distance 300) og en på 295 i første puljekamp, blev han en suveræn vinder af sit fjerde Danske Mesterskab i denne sæson. 

Henrik Hansen, VBC klarede sig ikke videre til søndagens finaler. Og samme skæbne overgik Claus Andreasen, Rønne, Jørgen P. Jørgensen, Bristol Odense og Morten Færgemann, KBK/BNV

 

Tryk for at se billedet i større udgave